Close

שיתוף תובנות

"אחרי הפציעה הבנתי שאני לעולם לא אוכל להיות כמו שהייתי.
נותרו לי רק 2 אפשרויות: להיות פחות טוב ממה שהייתי בעבר,
או לההפך לגירסא הטובה יותר של עצמי. החלטתי ללכת על האופציה השניה…"

ברבות השנים רמי בנה לעצמו סט של תובנות המשלב ניסיון משירותו הצבאי, מתקופת ההתמודדות עם הפציעה ומעבודה של 20 שנה עם עשרות יזמים וחברות מתחילות. רמי חולק את תובנותיו בפורומים שונים: שיחות עם בני נוער, סטודנטים במכללות ואוניברסיטאות, מסגרות צבאיות וחברות.

מכללות ואוניברסיטאות

המכללה למנהל בשיתוף "כלכליסט"