Close

רמי ברכה במסע אופני שטח בבורמה

אחד משרשרת מסעות אתגריים: מסע אופני שטח אתגרי של 16 חברים בבורמה, שבא אחרי טיפוס הקלימנגרו, ולפני מסע אופניים בהרי אתיופיה.