Close

פעילות חברתית

"גם כשנכנסים לשדה מוקשים אפשר לצאת עם תובנות חיוביות.
אבל לא חייבים להיכנס לשדה מוקשים כדי להגיע אליהן.
אני כאן כדי לשתף באותן תובנות אליהן הגעתי בדרך הקשה"

* רמי חבר הנהלה של אגודת הידידים של פצועי צה"ל.

 

* חבר הנהלה בקרן מהלך – קרן פילנתרופית שהוקמה בשמת 2015 ע"י בני הזוג איריס וגל שלגי, וזאת במטרה להוביל ארגונים חברתיים לפיתוח הכנסות עצמיות.

 

* פעיל בעמותת "יזמות קרבית" אשר פועלת  לערב בוגרי יחידות קרביות בעולם היזמות וההייטק.

 

* חבר בעמותת "אחריי!" – הוקמה בשנת 1997 ומטרתה לטפח מנהיגות צעירה ומעורבות חברתית בקרב בני נוער וקידום שיוויון הזדמנויות לבני נוער.

 

* מנטור בעמותת "העטלף" – התאגדות בוגרי שייטת 13 הפועלת למען המשפחות השכולות ואנשי היחידה.

רמי ברכה בערב הגאלה של אגודת "הידידים של פצועי צה"ל"